ຕິດຕໍ່ ສຕຂ

ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ເຊກອງ ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ໃໝ່ຫົວເມືອງ, ເມືອງ ລະມາມ , ແຂວງເຊກອງ

ເມວ: pscsekong2015@gmail.com

ເບີໂທ/ແຟັກ: 038 211 782