ດັດຊະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຝີ້

  • ດັດສະນີໝວດສະບຽງອາຫານ-ແລະ-ບໍ່ແມ່ນໝວດສະບຽງອາຫານ.2017-2020
ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ2017201820192020
1ໝວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບ່ໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າສ່ວນຮ້ອຍ102.919105.61120.12136.15
2ໝວດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບສ່ວນຮ້ອຍ10195.75114.42113.37
3ໝວດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເກີບສ່ວນຮ້ອຍ101117.01103.46105.42
4ຫມວດທີ່ພັກອາໃສ, ນ້ຳປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມສ່ວນຮ້ອຍ104.80102.68102.23100.70
5ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນສ່ວນຮ້ອຍ101.16100.54100.59100.59
6ໝວດການຮັກສາສຸຂະພາບສ່ວນຮ້ອຍ101100100100.13
7ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົ່ງສ່ວນຮ້ອຍ101.15103.71104.11104.11
8ໝວດໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມສ່ວນຮ້ອຍ101.1399.7101.1399.08
9ໝວດການບັນເທີງ ແລະ ການພັກຜ່ອນສ່ວນຮ້ອຍ110.12100100.13100
10ໝວດການສຶກສາ ສ່ວນຮ້ອຍ101100.19100100
11ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມສ່ວນຮ້ອຍ101.79100.83100102.61
12ໝວດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆສ່ວນຮ້ອຍ101.43108.13102.61139.98
13ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ລວມສ່ວນຮ້ອຍ101.79102.84112.53121.94
14ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ແບ່ງຕາມໝວດສະບຽງອາຫານສ່ວນຮ້ອຍ101.61105.61120.12131.68
15ດັດຊະນີການຊົມໃຊ້ແບ່ງຕາມໝວດທີ່ບໍ່ແມ່ນສະບຽງອາຫານສ່ວນຮ້ອຍ100.89103.56104.07108.26
16ອັດຕາການປ່ຽນແປງລວມ (%)ສ່ວນຮ້ອຍ1.017102.360.5110.09
17ອັດຕາເງິນເຟີ້ສ່ວນຮ້ອຍ2.5254.363.7310.09
  • ປະເພດສະບຽງອາຫານ.2017-2020
ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ2017201820192020
1ປະເພດເຂົ້າ
- ເຂົ້າສານໜຽວ1 ກິໂລ/ກີບ6,0007,0007,7829,805
- ເຂົ້ົ້າສານຈ້າວ1 ກິໂລ/ກີບ10,00010,00012,00012,000
2ປະເພດຜັກ
- ຜັກບົ້ງ1 ກິໂລ/ກີບ12,00012,00011,64713,145
- ຜັກກາດຂາວ1 ກິໂລ/ກີບ5,0005,0005,0946,247
- ໝາກແຕງ1 ກິໂລ/ກີບ12,00012,0005,0945000
3ປະເພດຊີ້ນ
- ຊີ້ນໝູ1 ກິໂລ/ກີບ35,00035,00035,95443,750
- ຊີ້ນຄວາຍ1 ກິໂລ/ກີບ65,00065,00065,00069,651
- ຊີ້ນງົວ1 ກິໂລ/ກີບ70,00070,00066,76374,565
- ໄກ່ປອກໄກ່ພັນ1 ກິໂລ/ກີບ30,00030,00032,93235,417
4ປະເພດປາ
- ປາຄໍ່ທໍາມະຊາດ1 ກິໂລ/ກີບ60,00060,00055,36250,539
- ປາແດກ1 ກິໂລ/ກີບ15,00015,00015,00015,000
5ປະເພດໄຂ່
- ໄຂ່ໄກ່1 ໜ່ວຍ/ກີບ1,0001,0001,0001,000
  • ປະເພດອາຫານອື່ນໆ.2017-2020
ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ2017201820192020
1ປະເພດອາຫານອື່ນໆ
- ນໍ້າຕານ1 ກິໂລ/ກີບ7,0007,0017,9118,000
- ນົມຂຸ້ນຫວານ1 ປ໋ອງ/ກີບ5,0005,0005,0006,000
2ປະເພດອື່ນໆ
- ນໍ້າມັນແອັດຊັງ1 ລິດ/ກີບ8,0759,4909,0738,900
- ນໍ້າມັນກະຊວນ1 ລິດ/ກີບ7,1828,4998,6548,210
- ປຶ້ມຂຽນ1 ຫົວ/ກີບ2,0002,0002,0002,000
- ສະບູລັກ1 ກ້ອນ/ກີບ2,0002,0002,0002,000
- ຢາເສັ້ນ1 ກິໂລ/ກີບ35,00035,00035,00037,039
- ຢາສູບ ອາແດງ1 ຊອງ/ກີບ7,0007,0009,81610,000
- ຊີມັງລາວກາກະທິງແດງ1 ເປົາ/ກີບ43,00043,00043,00043,000
- ສັງກະສີລາວ1 ແຜ່ນ/ກີບ33,00033,00033,00033,000