ກອງປະຊຸມສຳມະນາທາງໄກ (ລະບົບ ZOOM) ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລະຫວ່າງ ສຖຕ ແລະ ສຕຂ ຄັ້ງວັນທີ 23 ກັນຍາ 2020

September 29, 2020 bo thisavathdy 0

ໃນວັນທີ 23 ເດືອນ ກັນຍາ 2020 ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາທາງໄກ ຜ່ານລະບົບ ZOOM ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ເລື່ອມ ສົນສີວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາຮ່ວມກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ກໍ່ແມ່ນບັນດານິຕິກຳກ່ຽວກັບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ອ່ານເພີ່ມ[…]