ຂໍ້ມູນສະຖິຕິເມືອງທ່າແຕງ

ການປົກຄອງ ແລະ ພົນລະເມືອງ ເມືອງທ່າແຕງ

ປີພົນລະເມືອງລວມຍິງຊາຍຈຳນວນບ້ານຈຳນວນຫຼັງຄາເຮືອນຈຳນວນຄົວເຮືອນຈຳນວນຄອບຄົວໝາຍເຫດ
199515,2387,7717,467002,4330 ຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
200527,08113,84713,234004,0860 ຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
200732,06316,36615,6975504,6370ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
200934,39917,75916,640554,9495,6370ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201034,86117,53317,328525,1776,4370ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201135,84018,00317,837525,1826,3750ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201236,75418,62718,127525,5125,8760ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201337,85618,82119,035515,7285,7347,023ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201438,29919,11819,181506,0666,0947,195ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201539,43919,87619,563506,3426,3467,574ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201538,62219,55019,0725106,5590 ຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
201640,64320,56620,077476,5646,6567,844ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201741,30620,88020,426476,6916,7248,108ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201842,66121,57521,086476,9717,1148,579ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201943,59822,01821,580477,0167,3018,883ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
202044,67422,45522,219477,3687,5269,415ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
202145,33122,67322,658477,4877,6489,560ຂໍ້ມູນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ