ຂໍ້ມູນສະຖິຕິເມືອງກະລຶມ

ລະຫັດເມືອງ ແລະ ແຂວງລາຍການຖານຂໍ້ມູນ
1502ຖານຂໍ້ມູນF1

ການປົກຄອງ ແລະ ພົນລະເມືອງ ເມືອງກະລຶມ

ປີພົນລະເມືອງລວມ(1502)ຍິງຊາຍຈຳນວນບ້ານຈຳນວນຫຼັງຄາເຮືອນຈຳນວນຄົວເຮືອນຈຳນວນຄອບຄົວໝາຍເຫດ
199513,7466,9976,749001,9970 ຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
200512,8696,5236,346001,8140 ຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
200713,2356,7556,4806201,8740ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
200914,5697,2547,315581,4722,4620ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201014,8587,6017,257581,7742,4740ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201115,8367,6788,158582,0362,4720ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201216,5787,8808,698582,6052,6530ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201316,9638,1268,837532,2222,6642,918ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201417,3918,6248,767532,1622,6343,056ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201516,3798,4747,905532,0922,5332,963ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201516,7788,2438,53553024050 ຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
201617,9548,6339,321532,2482,6633,215ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201718,1629,0689,094532,4022,7313,411ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201817,8428,9778,865532,3302,6343,295ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201918,0398,9939,046532,3842,6683,332ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
202018,8229,3219,501532,5192,7783,639ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
202119,1459,4749,671532,5472,7973,642ຂໍ້ມູນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ