ຂໍ້ມູນສະຖິຕິເມືອງລະມາມ

ການປົກຄອງ ແລະ ພົນລະເມືອງ ເມືອງລະມາມ

ປີພົນລະເມືອງລວມ (1501)ຍິງຊາຍຈຳນວນບ້ານຈຳນວນຫຼັງຄາເຮືອນຈຳນວນຄົວເຮືອນຈຳນວນຄອບຄົວໝາຍເຫດ
199518,2379,0649,173002,6380 ຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
200526,58413,21013,374004,0570 ຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
200728,95414,85314,1014204,3400ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
200929,70915,18414,525424,5084,5450ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201030,97015,83815,132424,6374,6370ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201131,65516,32615,329424,7624,7620ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201232,91216,28816,624425,0805,0840ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201333,96416,82017,144435,3285,3346,567ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201435,92017,74518,175435,5725,5816,864ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201536,04017,65718,383435,7505,7597,066ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201534,83317,25917,5744305,7650 ຂໍ້ມູນໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
201637,08818,21718,871436,0726,0757,429ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201738,18518,82319,362436,3906,2947,888ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201838,58619,10419,482436,9236,6738,132ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
201939,45019,48219,968437,1216,8248,455ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
202040,53520,45020,085437,1566,8708,747ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
202140,55920,37320,186447,2276,9388,834ຂໍ້ມູນ 6 ເດືອນຕົ້້ນປີ