ຂໍ້ມູນສະຖິຕິຂັ້ນບ້ານທົ່ວແຂວງ

ການປົກຄອງ ແລະ ພົນລະເມືອງ ທົ່ວແຂວງ

ປີພົນລະເມືອງລວມຍິງຊາຍຈຳນວນບ້ານຈຳນວນ ຫຼັງຄາເຮືອນຈຳນວນຄົວເຮືອນຈຳນວນຄອບຄົວໝາຍເຫດ
198551,00025,00026,0000000ໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
199564,17032,59831,572009,4870ໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
200584,99543,04141,9540012,6090ໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
200687,49944,27443,2250000ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
200790,04445,52544,519244013,6400ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
200892,62446,79445,8300000ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
200998,48150,17848,30323513,54515,9700ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2010101,36451,52149,84322914,21616,5090ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2011104,49952,71351,78622915,03916,7960ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2012107,84553,76654,07922916,45116,8780ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2013110,51254,73555,77722016,63517,08919,865ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2014114,34156,94757,39420016,92017,70221,506ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2015114,88057,59057,29020017,40618,09022,012ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2015113,04856,33956,709201018,2530ໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
2016119,21759,29959,91819718,20719,07923,034ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2017121,75460,91760,83719718,95019,41124,019ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2018123,32761,78261,54519719,84920,14224,713ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2019126,01162,94563,06619720,24920,61525,421ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2020129,37064,88164,48919720,77621,00826,573ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2021130,72865,29165,43719820,99421,21726,831ຂໍ້ມູນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ