ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ ປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020 
  1ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ຕະຫຼາດ​ແຮງ​ງານຄົນ3543541,463
  - ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນຄົນ3543541,463
  - ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຢູ່ຕ່າງປະ​ເທດຄົນ000
  2ການ​ຝຶກ​ວິຊາ​ຊີບ​ໃຫ້​ແຮງ​ງານ​ລາວຄົນ8012791,049
  - ຂົງ​ເຂດ​ກະສິກຳຄົນ702140910
  - ຂົງ​ເຂດ​ອຸດ​ສາຫະ​ກຳຄົນ7089114
  - ຂົງ​ເຂດ​ການ​ບໍລິການຄົນ295025
  3ການ​ຈັດຫາວຽ​ກເຮັດ​ງານ​ທຳຄົນ1,6021,3791,549
  -ຈັດ​ຫາ​ງານ​ພາຍ​ໃນຄົນ8018011,127
  - ຂົງ​ເຂດ​ກະສິກຳຄົນ702482289
  - ຂົງ​ເຂດ​ອຸດ​ສາຫະ​ກຳຄົນ7067104
  - ຂົງ​ເຂດ​ການ​ບໍລິການຄົນ292929
  4ຈັດ​ຫາ​ງານ​​ໄປ​ຕ່າງປະ​ເທດຄົນ0368368
  - ຂົງ​ເຂດ​ກະສິກຳຄົນ04040
  - ຂົງ​ເຂດ​ອຸດ​ສາຫະ​ກຳຄົນ0226226
  - ຂົງ​ເຂດ​ການ​ບໍລິການຄົນ0102102
  5ຂຶ້ນ​ທະບຽນຜູ້​ທີ່​ຕ້ອງການ​ຫາວຽກ​ເຮັດ​ງານ​ທຳຄົນ295253
  - ຂົງ​ເຂດ​ກະສິກຳຄົນ272727
  - ຂົງ​ເຂດ​ອຸດ​ສາຫະ​ກຳຄົນ000
  - ຂົງ​ເຂດ​ການ​ບໍລິການຄົນ22526
  6​ແຮງ​ງານ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ແຍກ​ຕາມ​ສັນຊາດຄົນ368368368
  - ​ ແຮງ​ງານ​ຈີນຄົນ242424
  - ​ ແຮງ​ງານ​ໄທຄົນ666
  - ​ ແຮງ​ງານ​ຫວຽດນາມຄົນ332332332
  - ​ ແຮງ​ງານ​ປະ​ເທດ​ອື່ນໆຄົນ666