ພົນລະເມືອງ

 1. ຈຳນວນພົນລະເມືອງແຕ່ລະປີ ແບ່ງຕາມເພດ:
 • ປີພົນລະເມືອງລວມທັງໝົດພົນລະເມືອງ ຍິງພົນລະເມືອງ ຊາຍໝາຍເຫດ
  198551,00025,00026,000ໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
  199564,17032,59831,572ໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
  200584,99543,04141,954ໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
  200687,49944,27443,225ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
  200790,04445,52544,519ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
  200892,62446,79445,830ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
  200998,48150,17848,303ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
  2010101,36451,52149,843ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
  2011104,49952,71351,786ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
  2012107,84553,76654,079ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
  2013110,51254,73555,777ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
  2014114,34156,94757,394ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
  2015114,88057,59057,290ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
  2015113,04856,33956,709ໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
  2016119,21759,29959,918ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
  2017121,75460,91760,837ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
  2018123,32761,78261,545ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
  2019126,01162,94563,066ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
  2020129,37064,88164,489ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ