ໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

1. ໂຄງປະກອບການຂົນສົ່ງ ແລະ ຈໍລະຈອນໂດຍສານ :

ລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020
1.ຂົນສົ່ງໂດຍສານທາງບົກຄົນ31,21028,67141,88021,177
2.ຈໍລະຈອນໂດຍສານທາງບົກຄົນ/ກິໂລແມັດ4,260,3464,214,7844,214,7843,464,179

2. ຈຳນວນພາຫະນະແບ່ງຕາມປະເພດ ( ພາຫະນະທີ່ມາຂື້ນທະບຽນໃໝ່ໃນປີ ) :

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020 
  1ລົດຈັກຄັນ7,0627,132362319
  2ລົດສາມລໍ້ຄັນ212121-
  3ລົດເກງຄັນ90901312
  4ລົດກະບະຄັນ1,0841,09410247
  5ລົດຈິບຄັນ1591601611
  6ລົດບັສ (ຕູ້)ຄັນ939347
  7ລົດບັນທຸກຄັນ2842862317
  8ລົດໂດຍສານຄັນ2727104

3. ລວງຍາວຂອງເສັ້ນທາງຂອງແຂວງ :

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍປີ 2017ປີ 2018ປີ 2019ປີ 2020 
  Iລວມລວງຍາວຂອງເສັ້ນທາງລວມກິໂລແມັດ2,028.762,182.762,032.972,032.97
  1ທາງເບຕົງກິໂລແມັດ----
  2ທາງອັດສະຟານກິໂລແມັດ1.797.267.028.02
  3ທາງປູຢາງກິໂລແມັດ241.01366.39299.60298.78
  4ທາງປູແຮ່/ດິນແດງກິໂລແມັດ793.62789.77986.35986.35
  5ທາງປູດິນທໍາມະຊາດກິໂລແມັດ992.34865.34739.82739.82
  IIຈຳນວນບ້ານທັງໝົດບ້ານ197197197197
  1ຈຳນວນບ້ານທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງໄປຮອດບ້ານ2222
  2ຈຳນວນບ້ານທີ່ມີເສັ້ນທາງໄປ 1 ລະດູບ້ານ68685151
  3ຈຳນວນບ້ານທີ່ມີເສັ້ນທາງໄປ 2 ລະດູບ້ານ127127144144