ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

 • ລຳດັບເນື້ອໃນລາຍການຫົວໜ່ວຍ ປີ 2018 ປີ 2019 ປີ 2020 
  1ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງອາຫານ
  1.)ໂຮງງານນ້ຳກ້ອນແຫ່ງ2935-
  - ບໍລິມາດຜະລິດໂຕນ1,2211,4731,527
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ0.610.7370.763
  2.)ໂຮງສີເຂົ້າແຫ່ງ4040-
  - ບໍລິມາດຜະລິດໂຕນ554.794
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ2.0731.921.918
  3.)ໂຮງງານຜະລິດເຂົ້າຈີ່ແຫ່ງ55-
  - ບໍລິມາດຜະລິດພັນກ້ອນ180108108
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ0.270.160.162
  4.)ໂຮງງານນ້ຳດື່ມບໍລິສຸດແຫ່ງ911-
  - ບໍລິມາດຜະລິດພັນລິດ11,13413,60813,608
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ2.4743.0243,024
  5.)ກິດຈະການຜະລິດເຂົ້າປຸ້ນ-ເສັ້ນເຝີແຫ່ງ66-
  - ບໍລິມາດຜະລິດໂຕນ136.8114114
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ0.410.340.342
  6.)ໂຮງງານຜະລິດເຫລົ້າແຫ່ງ34-
  - ບໍລິມາດຜະລິດລິດ1,2501,6672,500
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ0.0490.0650.065
  7.)ໂຮງສີກາເຟແຫ່ງ44-
  - ບໍລິມາດຜະລິດໂຕນ3,1263,1261,578
  ­ ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ45.754632.211
  8.)ໂຮງງານປຸງແຕ່ງມັນຕົ້ນແຫ່ງ-11
  - ບໍລິມາດຜະລິດໂຕນ-10,507
  ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ-33.424
  2ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳແຮ່ທາດທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ
  1.)ໂຮງງານຂົບຫີນແຫ່ງ67-
  - ບໍລິມາດຜະລິດມ3135,714158,333237,500
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ8.1439.59.500
  2.)ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາແຫ່ງ11-
  - ບໍລິມາດຜະລິດໂຕນ7,0002,5002,336
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ5.34.68025.486
  3.)ອຸດສະຫະກຳຕໍ່າແຜ່ນ
  - ຫັດຖະກຳຕໍ່າແຜ່ນຄອບຄົວ6104-
  - ບໍລິມາດຜະລິດຜືນ26023,1254,775
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ0.0320.5330581
  4.)ອຸດສະຫະກຳຕັດຫຍິບ
  1. ຮ້ານບໍລິການຕັດຫຍິບແຫ່ງ2121
  - ບໍລິມາດຜະລິດຊຸດ2,4681,4101,410
  ­ ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ0.370.2120.212
  3ອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້
  1.)ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ໃຫ່ຍ+ກາງແຫ່ງ88-
  - ບໍລິມາດຜະລິດມ32,5471,0001,246
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ53.66.5576.613
  2.)ໂຮງງານເຟີນີເຈີ້ແຫ່ງ2222-
  - ບໍລິມາດຜະລິດມ3283238272
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ5.9521.42.073
  3.)ໂຮງງານຖ່ານຂາວແຫ່ງ67-
  - ບໍລິມາດຜະລິດໂຕນ439633758
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ0.7080.6990.871
  4ອຸດສະຫະກຳແຮ່ທາດທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ
  1.)ໂຮງງານຜະລິດດີນຈີແຫ່ງ1010-
  - ບໍລິມາດຜະລິດພັນກ້ອນ11,0007,7007,700
  ­ ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ4.953.473.465
  2.)ໂຮງງານຜະລີດດີນບອ໋ກແຫ່ງ55-
  - ບໍລິມາດຜະລິດພັນກ້ອນ144289289
  ­ ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ0.260.520.52
  5ອຸດສະຫະກຳໂລຫະ
  1.)ໂຮງງານແປຮູບສັງກະສີແຫ່ງ22-
  - ບໍລິມາດຜະລິດແສນແມັດ111.200
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ1.21.21.200
  6ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນທັງໝົດກີບ---
  ອອກອະນຸຍາດທະບຽນວິສາຫະກິດ,ດັດແກ້ທະບຽນວ/ກຫົວໜ່ວຍ157130164
  ­ ມູນຄ່າຕື້ກີບ106257244
  7ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄັງແຮເຂົ້າຫົວໜ່ວຍ111
  8ພາຫະນະອາໄຫຼ
  ­ ລົດຈັກ(ຈີນ)ຄັນ161925
  ມູນຄ່າກີບ90,030,768106,911,537140,673,075
  ­ ລົດຈັກ(ລາວຮອນດາ)ຄັນ385335
  ມູນຄ່າກີບ450,182,995633,978,840418,665,240
  ­ ລົດໄຖນາເດີນຕາມຄັນ112635
  + ມູນຄ່າກີບ181,500,000416,000,000442,000,000
  9ສະບຽງອາຫານ
  ­ ເຂົ້າສານໜຽວໂຕນ289175350
  + ມູນຄ່າກີບ1,589,500,0001,050,000,0002,100,000,000
  ­ ເຂົ້າສານຈ້າວໂຕນ13595150
  + ມູນຄ່າກີບ1,363,037,760950,000,0001,500,000,000
  ­ ຊີ້ນງົວໂຕນ60110150
  + ມູນຄ່າກີບ4,279,999,9806,574,333,2608,964,999,900
  ­ ຊີ້ນຄວາຍໂຕນ8099185
  + ມູນຄ່າກີບ4,800,000,0006,098,859,85511,317,840,573
  ­ ຊີ້ນໝູໂຕນ160165175
  + ມູນຄ່າກີບ5,714,285,6005,779,341,9756,129,605,125
  ­ ປາໂຕນ220300350
  + ມູນຄ່າກີບ5,508,451,5207,510,217,4008,761,920,300
  10ການເກັບຊື້ສິນຄ້າພາຍໃນ
  1.)ກະສິກຳ-ລ້ຽງສັດແລະອື່ນໆ
  ­ ກາເຟ(ໝກແດງ)ໂຕນ550750970
  + ມູນຄ່າກີບ1,366,380,4001,500,000,0001,940,000,000
  ກາເຟ(ໝາກສ້ອມ)ໂຕນ980.311600670
  + ມູນຄ່າກີບ13,650,000,0007,151,807,0717,986,184,260
  ­ ກາເຟ(ໝາກດຳ)ໂຕນ250400420
  + ມູນຄ່າກີບ1,024,232,8162,403,729,7292,520,000,000
  ດອກແຂມມັດ--53,700
  + ມູນຄ່າກີບ--332,100,000
  ຜັກກາດຂາວໂຕນ-700800
  + ມູນຄ່າກີບ-210,000,000240,000.000
  ກະລ່ຳປີ່ໂຕນ-600700
  + ມູນຄ່າກີບ-1,680,000,0001,960,000,000
  ມັນດ້າງໂຕນ--14,810,900
  + ມູນຄ່າກີບ--19,472,937,121
  ໂສມກິໂລ--1,252,250
  + ມູນຄ່າກີບ--37,567,500,000
  ­ ຖ່ານຫີນ ຄວາມຮ້ອນໂຕນ18,58266,930-
  + ມູນຄ່າກີບ7,433,020,00026,695,169,233-
  ­ ເສດເຫຼັກໂຕນ19,61820,000-
  + ມູນຄ່າກີບ131,220,000133,775,200-
  11ໝວດເຄື່ອງດື່ມ,ເຫຼົ້າແລະຢາສູບ
  ­ ນໍ້າກ້ອນໂຕນ526.68120-
  + ມູນຄ່າກີບ526,680,000120,000,000-
  ­ ນໍ້າດື່ມລິດ279,840497,732-
  + ມູນຄ່າກີບ111,936,000248,866,000-
  12ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ສອຍແລະເຄື່ອງສຳອາງ
  ­ ນໍ້າປາແກັດ185192-
  + ມູນຄ່າກີບ15,701,31016,295,414-
  ­ ສະອິວແກັດ210214-
  + ມູນຄ່າກີບ160,53,31116,359,088-
  ­ ແປ້ງນົວແກັດ95101-
  + ມູນຄ່າກີບ27,578,95829,320,787-
  13ໝວດວັດຖຸມີຄ່າ
  ­ ຄຳບາດ90165-
  + ມູນຄ່າກີບ487,080,000892,980,000-
  ­ ເງິນບາດ4075-
  + ມູນຄ່າກີບ31,194,90058,490,400-
  ­ ຄຳຝຣັ່ງບາດ5058-
  + ມູນຄ່າກີບ76,642,91388,905,779-
  14ໝວດຢາປົວພະຍາດ-
  ­ ນໍ້າສະໂລມແກັດ710750-
  + ມູນຄ່າກີບ95,197,446100,560,680-
  ­ ຢາປົວພະຍາດແກັດ201210-
  + ມູນຄ່າກີບ405,958,831424,136,092-
  ­ ສະກ໋ອດພັນແຜແກັດ130132-
  + ມູນຄ່າກີບ11,047,83211,217,800-
  15ໝວດເຄື່ອງກິລາແລະກາຍະກຳຕ່າງໆ
  ­ ໝາກບານໜ່ວຍ101165-
  + ມູນຄ່າກີບ7,437,04612,149,629-
  16ໝວດອຸປະກອນການປະມົງແລະລ່າເນື້ອ
  ­ ມອງຫົວ240349-
  + ມູນຄ່າກີບ7,634,68811,102,039-
  17ໝວດເຄື່ອງສິລະປະດົນຕີ
  ­ ຕູ້ລຳໂພງໜ່ວຍ230564-
  + ມູນຄ່າກີບ140,392,167344,265,600-
  ­ ຈານໜ່ວຍ250456-
  + ມູນຄ່າກີບ100,049,122182,489,600-
  18ໝວດເຄື່ອງບູຊາແລະກອງບຸນ
  ­ ທູບແກັດ5064-
  + ມູນຄ່າກີບ3,743,4374,791,600-
  ­ ຕົ້ນຕົ້ນ250175-
  + ມູນຄ່າກີບ3,366,4352,356,504-
  19ໝວດຫັດຖະກຳແລະຈັກສານ
  ຜ້າຕ່ຳແພຊົນເຜົ່າຜືນ-350780
  + ມູນຄ່າກີບ-13,007,40028,987,920
  ­ ຫວດຫົວ350450850
  + ມູນຄ່າກີບ1,781,2652,209,0504,172,650