ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ

 • ລຳດັບເນື້ອໃນລາຍການຫົວໜ່ວຍ ປີ 2018 ປີ 2019
  1ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງອາຫານ
  1.)ໂຮງງານນ້ຳກ້ອນແຫ່ງ2935
  - ບໍລິມາດຜະລິດໂຕນ1,2211,473
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ0.610.737
  2.)ໂຮງສີເຂົ້າແຫ່ງ4040
  - ບໍລິມາດຜະລິດໂຕນ55
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ2.0731.92
  3.)ໂຮງງານຜະລິດເຂົ້າຈີ່ແຫ່ງ55
  - ບໍລິມາດຜະລິດພັນກ້ອນ180108
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ0.270.16
  4.)ໂຮງງານນ້ຳດື່ມບໍລິສຸດແຫ່ງ911
  - ບໍລິມາດຜະລິດພັນລິດ11,13413,608
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ2.4743.024
  5.)ກິດຈະການຜະລິດເຂົ້າປຸ້ນ-ເສັ້ນເຝີແຫ່ງ66
  - ບໍລິມາດຜະລິດໂຕນ136.8114
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ0.410.34
  6.)ໂຮງງານຜະລິດເຫລົ້າແຫ່ງ34
  - ບໍລິມາດຜະລິດລິດ1,2501,667
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ0.0490.065
  7.)ໂຮງສີກາເຟແຫ່ງ44
  - ບໍລິມາດຜະລິດໂຕນ3,1263,126
  ­ ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ45.7546
  2ໂຮງງານອຸດສະຫະກຳແຮ່ທາດທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ
  1.)ໂຮງງານຂົບຫີນແຫ່ງ67
  - ບໍລິມາດຜະລິດມ3135,714158,333
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ8.1439.5
  2.)ໂຮງງານປຸງແຕ່ງຢາງພາລາແຫ່ງ11
  - ບໍລິມາດຜະລິດໂຕນ7,0007,000
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ5.35
  3.)ອຸດສະຫະກຳຕໍ່າແຜ່ນ
  - ຫັດຖະກຳຕໍ່າແຜ່ນຄອບຄົວ6104
  - ບໍລິມາດຜະລິດຜືນ2604,775
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ0.0320.581
  4.)ອຸດສະຫະກຳຕັດຫຍິບ
  1. ຮ້ານບໍລິການຕັດຫຍິບແຫ່ງ2121
  - ບໍລິມາດຜະລິດຊຸດ2,4681,410
  ­ ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ0.370.212
  3ອຸດສະຫະກຳປຸງແຕ່ງໄມ້
  1.)ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້ໃຫ່ຍ+ກາງແຫ່ງ88
  - ບໍລິມາດຜະລິດມ32,5472,000
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ53.60.649
  2.)ໂຮງງານເຟີນີເຈີ້ແຫ່ງ2222
  - ບໍລິມາດຜະລິດມ3283238
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ5.9521.4
  3.)ໂຮງງານຖ່ານຂາວແຫ່ງ67
  - ບໍລິມາດຜະລິດໂຕນ439633
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ0.7080.699
  4ອຸດສະຫະກຳແຮ່ທາດທີ່ບໍ່ແມ່ນໂລຫະ
  1.)ໂຮງງານຜະລິດດີນຈີແຫ່ງ1010
  - ບໍລິມາດຜະລິດພັນກ້ອນ11,0007,700
  ­ ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ4.953.47
  2.)ໂຮງງານຜະລີດດີນບອ໋ກແຫ່ງ55
  - ບໍລິມາດຜະລິດພັນກ້ອນ144289
  ­ ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ0.260.52
  5ອຸດສະຫະກຳໂລຫະ
  1.)ໂຮງງານແປຮູບສັງກະສີແຫ່ງ22
  - ບໍລິມາດຜະລິດແສນແມັດ11
  - ມູນຄ່າຜົນຜະລິດຕື້ກີບ1.21.2
  6ລວມຍອດມູນຄ່າຜະລິດຕະພັນທັງໝົດກີບ
  ອອກອະນຸຍາດທະບຽນວິສາຫະກິດ,ດັດແກ້ທະບຽນວ/ກຫົວໜ່ວຍ157130
  ­ ມູນຄ່າຕື້ກີບ106257
  7ວຽກງານຄຸ້ມຄອງຄັງແຮເຂົ້າຫົວໜ່ວຍ11
  8ພາຫະນະອາໄຫຼ
  ­ ລົດຈັກ(ຈີນ)ຄັນ1619
  ມູນຄ່າກີບ90,030,768106,911,537
  ­ ລົດຈັກ(ລາວຮອນດາ)ຄັນ3853
  ມູນຄ່າກີບ450,182,995633,978,840
  ­ ລົດໄຖນາເດີນຕາມຄັນ1126
  + ມູນຄ່າກີບ181,500,000416,000,000
  9ສະບຽງອາຫານ
  ­ ເຂົ້າສານໜຽວໂຕນ289175
  + ມູນຄ່າກີບ1,589,500,0001,050,000,000
  ­ ເຂົ້າສານຈ້າວໂຕນ13595
  + ມູນຄ່າກີບ1,363,037,760950,000,000
  ­ ຊີ້ນງົວໂຕນ60110
  + ມູນຄ່າກີບ4,279,999,9806,574,333,260
  ­ ຊີ້ນຄວາຍໂຕນ8099
  + ມູນຄ່າກີບ4,800,000,0006,098,859,855
  ­ ຊີ້ນໝູໂຕນ160165
  + ມູນຄ່າກີບ5,714,285,6005,779,341,975
  ­ ປາໂຕນ220300
  + ມູນຄ່າກີບ5,508,451,5207,510,217,400
  10ການເກັບຊື້ສິນຄ້າພາຍໃນ
  1.)ກະສິກຳ-ລ້ຽງສັດແລະອື່ນໆ
  ­ ກາເຟ(ໝກແດງ)ໂຕນ550750
  + ມູນຄ່າກີບ1,366,380,4001,500,000,000
  ກາເຟ(ໝາກສ້ອມ)ໂຕນ980.311600
  + ມູນຄ່າກີບ13,650,000,0007,151,807,071
  ­ ກາເຟ(ໝາກດຳ)ໂຕນ250400
  + ມູນຄ່າກີບ1,024,232,8162,403,729,729
  ­ ຖ່ານຫີນ ຄວາມຮ້ອນໂຕນ18,58266,930
  + ມູນຄ່າກີບ7,433,020,00026,695,169,233
  ­ ເສດເຫຼັກໂຕນ19,61820,000
  + ມູນຄ່າກີບ131,220,000133,775,200
  11ໝວດເຄື່ອງດື່ມ,ເຫຼົ້າແລະຢາສູບ
  ­ ນໍ້າກ້ອນໂຕນ526.68120
  + ມູນຄ່າກີບ526,680,000120,000,000
  ­ ນໍ້າດື່ມລິດ279,840497,732
  + ມູນຄ່າກີບ111,936,000248,866,000
  12ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ສອຍແລະເຄື່ອງສຳອາງ
  ­ ນໍ້າປາແກັດ185192
  + ມູນຄ່າກີບ15,701,31016,295,414
  ­ ສະອິວແກັດ210214
  + ມູນຄ່າກີບ160,53,31116,359,088
  ­ ແປ້ງນົວແກັດ95101
  + ມູນຄ່າກີບ27,578,95829,320,787
  13ໝວດວັດຖຸມີຄ່າ
  ­ ຄຳບາດ90165
  + ມູນຄ່າກີບ487,080,000892,980,000
  ­ ເງິນບາດ4075
  + ມູນຄ່າກີບ31,194,90058,490,400
  ­ ຄຳຝຣັ່ງບາດ5058
  + ມູນຄ່າກີບ76,642,91388,905,779
  14ໝວດຢາປົວພະຍາດ
  ­ ນໍ້າສະໂລມແກັດ710750
  + ມູນຄ່າກີບ95,197,446100,560,680
  ­ ຢາປົວພະຍາດແກັດ201210
  + ມູນຄ່າກີບ405,958,831424,136,092
  ­ ສະກ໋ອດພັນແຜແກັດ130132
  + ມູນຄ່າກີບ11,047,83211,217,800
  15ໝວດເຄື່ອງກິລາແລະກາຍະກຳຕ່າງໆ
  ­ ໝາກບານໜ່ວຍ101165
  + ມູນຄ່າກີບ7,437,04612,149,629
  16ໝວດອຸປະກອນການປະມົງແລະລ່າເນື້ອ
  ­ ມອງຫົວ240349
  + ມູນຄ່າກີບ7,634,68811,102,039
  17ໝວດເຄື່ອງສິລະປະດົນຕີ
  ­ ຕູ້ລຳໂພງໜ່ວຍ230564
  + ມູນຄ່າກີບ140,392,167344,265,600
  ­ ຈານໜ່ວຍ250456
  + ມູນຄ່າກີບ100,049,122182,489,600
  18ໝວດເຄື່ອງບູຊາແລະກອງບຸນ
  ­ ທູບແກັດ5064
  + ມູນຄ່າກີບ3,743,4374,791,600
  ­ ຕົ້ນຕົ້ນ250175
  + ມູນຄ່າກີບ3,366,4352,356,504
  19ໝວດຫັດຖະກຳແລະຈັກສານ
  ­ ຫວດຫົວ350450
  + ມູນຄ່າກີບ1,781,2652,209,050