ດັດຊະນີລາຄາ ແລະ ອັດຕາເງີນເຝີ້

1.)ດັດສະນີໝວດສະບຽງອາຫານ ແລະ ບໍ່ແມ່ນໝວດສະບຽງອາຫານ :

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ201720182019
  1ໝວດອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມບ່ໍ່ແມ່ນເຫຼົ້າສ່ວນຮ້ອຍ102.919105.61120.12
  2ໝວດເຫຼົ້າ ແລະ ຢາສູບສ່ວນຮ້ອຍ10195.75114.42
  3ໝວດເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມ ແລະ ເກີບສ່ວນຮ້ອຍ101117.01103.46
  4ຫມວດທີ່ພັກອາໃສ, ນ້ຳປະປາ, ໄຟຟ້າ ແລະ ເຊື້ອເພີງຫຸງຕົ້ມສ່ວນຮ້ອຍ104.80102.68102.23
  5ໝວດເຄື່ອງໃຊ້ໃນເຮືອນສ່ວນຮ້ອຍ101.16100.54100.59
  6ໝວດການຮັກສາສຸຂະພາບສ່ວນຮ້ອຍ101100100
  7ໝວດຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການຂົນສົ່ງສ່ວນຮ້ອຍ101.15103.71104.11
  8ໝວດໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມສ່ວນຮ້ອຍ101.1399.7101.13
  9ໝວດການບັນເທີງ ແລະ ການພັກຜ່ອນສ່ວນຮ້ອຍ110.12100100.13
  10ໝວດການສຶກສາ ສ່ວນຮ້ອຍ101100.19100
  11ໝວດຮ້ານອາຫານ ແລະ ໂຮງແຮມສ່ວນຮ້ອຍ101.79100.83100
  12ໝວດສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການອື່ນໆສ່ວນຮ້ອຍ101.43108.13102.61
  13ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ລວມສ່ວນຮ້ອຍ101.79102.84112.53
  14ດັດຊະນີລາຄາການຊົມໃຊ້ແບ່ງຕາມໝວດສະບຽງອາຫານສ່ວນຮ້ອຍ101.61105.61120.12
  15ດັດຊະນີການຊົມໃຊ້ແບ່ງຕາມໝວດທີ່ບໍ່ແມ່ນສະບຽງອາຫານສ່ວນຮ້ອຍ100.89103.56104.07
  16ອັດຕາການປ່ຽນແປງລວມ (%)ສ່ວນຮ້ອຍ1.017102.360.51
  17ອັດຕາເງິນເຟີ້ສ່ວນຮ້ອຍ2.5254.363.73

2.)ລາຄາສິນຄ້າບາງລາຍການໃນຕະຫຼາດ :

 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ201720182019
  1ປະເພດເຂົ້າ
  - ເຂົ້າສານໜຽວ1 ກິໂລ/ກີບ6,0007,0007,782
  - ເຂົ້ົ້າສານຈ້າວ1 ກິໂລ/ກີບ10,00010,00012,000
  2ປະເພດຜັກ
  - ຜັກບົ້ງ1 ກິໂລ/ກີບ12,00012,00011,647
  - ຜັກກາດຂາວ1 ກິໂລ/ກີບ5,0005,0005,094
  - ໝາກແຕງ1 ກິໂລ/ກີບ12,00012,0005,094
  3ປະເພດຊີ້ນ
  - ຊີ້ນໝູ1 ກິໂລ/ກີບ35,00035,00035,954
  - ຊີ້ນຄວາຍ1 ກິໂລ/ກີບ65,00065,00065,000
  - ຊີ້ນງົວ1 ກິໂລ/ກີບ70,00070,00066,763
  - ໄກ່ປອກໄກ່ພັນ1 ກິໂລ/ກີບ30,00030,00032,932
  4ປະເພດປາ
  - ປາຄໍ່ທໍາມະຊາດ1 ກິໂລ/ກີບ60,00060,00055,362
  - ປາແດກ1 ກິໂລ/ກີບ15,00015,00015,000
  5ປະເພດໄຂ່
  - ໄຂ່ໄກ່1 ໜ່ວຍ/ກີບ1,0001,0001,000
 • ລຳດັບລາຍການຫົວໜ່ວຍ201720182019
  1ປະເພດອາຫານອື່ນໆ
  - ນໍ້າຕານ1 ກິໂລ/ກີບ7,0007,0017,911
  - ນົມຂຸ້ນຫວານ1 ປ໋ອງ/ກີບ5,0005,0005,000
  2ປະເພດອື່ນໆ
  - ນໍ້າມັນແອັດຊັງ1 ລິດ/ກີບ8,0759,4909,073
  - ນໍ້າມັນກະຊວນ1 ລິດ/ກີບ7,1828,4998,654
  - ປຶ້ມຂຽນ1 ຫົວ/ກີບ2,0002,0002,000
  - ສະບູລັກ1 ກ້ອນ/ກີບ2,0002,0002,000
  - ຢາເສັ້ນ1 ກິໂລ/ກີບ35,00035,00035,000
  - ຢາສູບ ອາແດງ1 ຊອງ/ກີບ7,0007,0009,816
  - ຊີມັງລາວກາກະທິງແດງ1 ເປົາ/ກີບ43,00043,00043,000
  - ສັງກະສີລາວ1 ແຜ່ນ/ກີບ33,00033,00033,000