ພົນລະເມືອງ

ປີພົນລະເມືອງລວມທັງໝົດພົນລະເມືອງ ຍິງພົນລະເມືອງ ຊາຍໝາຍເຫດ
198551,00025,00026,000ໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
199564,17032,59831,572ໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
200584,99543,04141,954ໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
200687,49944,27443,225ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
200790,04445,52544,519ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
200892,62446,79445,830ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
200998,48150,17848,303ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2010101,36451,52149,843ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2011104,49952,71351,786ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2012107,84553,76654,079ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2013110,51254,73555,777ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2014114,34156,94757,394ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2015114,88057,59057,290ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2015113,04856,33956,709ໄດ້ຈາກການສຳຫຼວດໃຫຍ່
2016119,21759,29959,918ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2017121,75460,91760,837ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2018123,32761,78261,545ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2019126,01162,94563,066ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2020129,37064,88164,489ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2021132,04466,12965,915ໄດ້ຈາກອັບເດດປະຈຳປີ
2022134,63167,24267,3896 ອັບເດດຕົ້ນປີ