ກອງປະຊຸມສຳມະນາທາງໄກ (ລະບົບ ZOOM) ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງລະບົບສະຖິຕິແຫ່ງຊາດລະຫວ່າງ ສຖຕ ແລະ ສຕຂ ຄັ້ງວັນທີ 23 ກັນຍາ 2020

ໃນວັນທີ 23 ເດືອນ ກັນຍາ 2020 ສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສຳມະນາທາງໄກ ຜ່ານລະບົບ ZOOM ກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ໂດຍການເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ເລື່ອມ ສົນສີວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດເປັນປະທານ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືຫຼາຍບັນຫາຮ່ວມກັນໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ໂດຍສະເພາະ ກໍ່ແມ່ນບັນດານິຕິກຳກ່ຽວກັບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ, ສູນສະຖິຕິປະຈຳເມືອງ ແລະ ວຽກງານສະຖິຕິປະຈຳບ້ານເປັນຕົ້ນ.

1. ດຳລັດ 561 ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງຂອງສູນສະຖິຕິແຫ່ງຊາດ.

2. ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສູນສະຖິຕິປະຈຳແຂວງ ແລະ ເມືອງ

3. ຄຳສັ່ງເລກທີ 19/ນຍ ລົງວັນທີ 31 ທັນວາ 2018.

4. ຄົ້ນຄ້ວາທິດຊີ້ນຳຕາມແຈ້ງການສະບັບເລກທີ 0196/ກຜທ ,ລົງວັນທີ 19 ມີຖຸນາ 2020.

5. ຂໍ້ສະດວກ ຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ.

ຈາກນັ້ນກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ມີການແລະປ່ຽນບົດຮຽນໃນສະຖິຕິຂັ້ນແຂວງ 18 ແຂວງ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ກອງປະຊຸມດຳເນີນຮອດເວລາ 16 ໂມງ 00 ຂອງວັນດຽວກັນ ສຸດທ້າຍ ປະທານກອງປະຊຸມກໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມຄອບໃຈນຳບັນດາແຂວງ ແລະ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ກອງປະຊຸມ ແລະ ກ່າວປິດກອງປະຊຸມຢ່າງເປັນທາງການ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*