ຮ່າງກຳລັງປັບປຸງ

DSC_0136-scaled-700x300
WhatsApp-Image-2020-07-01-at-16.39.44-678x381
WhatsApp-Image-2020-07-07-at-09.00.57
previous arrow
next arrow

ອັດຕາການຂະຫຍາຍຕົວລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນຕາມລາຄາຄົງທີ່ປີ-2012-ສ່ວນຮ້ອຍ-ປີ-2016-2022-ແລະ-ແຜນຄາດຄະເນ-2023

ລາຍການປີ 2016ປີ 2017ປີ 2018 ປີ 2019 ປີ 2020ປີ 2021ປີ 2022 ແຜນຄາດຄະເນປີ 2023
ອັດຕາເພີ່ມ GDP (%)8.719.108.307.814.303.304.005.0
ຂະແໜງກະສິກຳ-ປ່າໄມ້7.077.805.816.506.657.176.925.42
ຂະແໜງອຸດສາຫະກຳ9.509.609.629.204.00.802.913.96
ຂະແໜງບໍລິການ10.2110.3310.358.401.920.591.275.24

ຜົນການຄາດຄະເນພົນລະເມືອງ-2023-2035

ປີພົນລະເມືອງລວມຊາຍຍິງ
2023136,73769,68267,055
2024139,20271,06368,139
2025141,66472,45069,214
2026144,11373,83770,276
2027146,52775,21771,310
2028148,90476,58872,316
2029151,23777,94673,291
2030153,51479,28574,229
2031155,83280,61475,218
2032158,17681,92476,252
2033160,53883,20977,329
2034162,92184,46978,452
2035165,31685,70079,616

ຕົວເລກ GDP ປີ 2022

ລາຍການຈຳນວນຫົວໜ່ວຍ
GDP / ຫົວຄົນ1,085US$
GDP / ຫົວຄົນ18,698,895ກີບ
ອັດຕາເພີ້ມ GDP4.0%

 

ອັດຕາເພີ່ມ GDP ຕາມຂະແໜງການ ປີ 2022

ລາຍການຈຳນວນຫົວໜ່ວຍ
ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້6.92%
ອຸດສາຫະກຳ2.91%
ການບໍລິການ1.27%

 

ການປົກຄອງ ແລະ ພົນລະເມືອງ ປີ 2022

ຈຳນວນເມືອງທັງໝົດ4ເມືອງ
ຈຳນວນບ້ານທັງໝົດ202ບ້ານ
ຈຳນວນພົນລະເມືອງທັງໝົດ135,561ຄົນ
ຈຳນວນພົນລະເມືອງຍິງ67,851ຄົນ
ຈຳນວນພົນລະເມືອງຊາຍ67,710ຄົນ
ຈຳນວນຄົວເຮືອນທັງໝົດ22,409ຄົວເຮືອນ
ຈຳນວນຄອບຄົວທັງໝົດ28,751ຄອບຄົວ